• Wil je meer gaan doen waar je blij van wordt?
 • Nieuwsgierig naar je eigen talenten en drijfveren?
 • Wil je een gericht Ontwikkeladvies met heldere doelen en acties, waarmee je toekomstbestendig werkt?
 • Behoefte aan snelle toegang tot relevante vacatures, afgestemd op jouw profiel?

Dan helpt dit aanbod je vooruit.

In dit traject werk ik met gevalideerde testen en stel ik je een digitale tool ter beschikking, waarmee je toegespitst op jouw profiel, vacatures per mail ontvangt.

Mijn traject omvat het volgende:

 • een online intake (0,5 uur), en drie persoonlijke of online gesprekken van 1 tot 1,5 uur
 • een digitaal af te nemen gevalideerde Arbeidsmarktscan, waarmee je zicht krijgt op je waarde op de arbeidsmarkt en hoe je inzetbaarheid te onderhouden
 • online gevalideerde vragenlijsten, om je talenten en drijfveren in kaart te brengen
 • toegang tot Arbeidsmarktverkenner, waarmee je beschikt over een zeer innovatieve match tussen je profiel, beroepen en actuele vacatures.

Wat gaan we doen?

We doen eerst online een intake.

Ter voorbereiding op ons eerste gesprek (1,5 uur) vul je online een Arbeidsmarktscan in.

De Arbeidsmarktscan geeft je op een onderbouwde en objectieve manier, informatie over je huidige positie op de arbeidsmarkt. Ook wordt er een uitspraak gedaan over de verwachte kans op werk per regio en je arbeidskans over 5 jaar.

De rapportage heeft twee delen:

 1. Kansen op de arbeidsmarkt
 • Je omstandigheden
 • Jijzelf, hoe kijk je tegen werk aan, fase in loopbaan, gebruik netwerk
 • Je werk, past je huidige werk, zou ondernemerschap iets zijn

2. Je terreinen van acties; je loopbaangedrag aan de hand van de vier C’s

 • Control: gevoel van controle over je werksituatie, inzicht in mogelijkheden, wat wil je bereiken, welke mogelijkheden interessant. Hoe staat het hiermee en vraagt dit een actie?
 • Curiosity: nieuwsgierigheid naar jezelf (persoonlijke kwaliteiten en wensen) en mogelijkheden op arbeidsmarkt, intentie om te zoeken naar ander werk. Hoe staat het met deze onderwerpen en vraagt dit een actie?
 • Concern: voorbereiden op toekomst, wat daarvoor nodig, doelen formuleren, stappenplan maken. Hoe ben je hier mee doende?
 • Confidence: geloof in eigen kunnen, vertrouwen. Hoe staat het hiermee en vraagt dit een actie?

In onze gesprekken bespreken we de uitkomsten van je Arbeidsmarktscan, staan we stil bij je belangrijkste talenten en drijfveren en doen we verrassende oefeningen, waarmee je zicht krijgt op wat voor jou interessant en belangrijk is in werk. Je haalt feedback op, reflecteert en vormt je op basis van alle input een beeld bij je ontwikkeling. Je trekt conclusies en formuleert doelen en te ondernemen acties.

In ons laatste afrondende gesprek bekijken we je ontwikkel- en actieplan en verkennen we samen hoe je de Arbeidsmarktverkenner voor jou kunt laten werken bij je oriëntatie op de arbeidsmarkt. Na afloop van het traject blijf je een jaar lang toegang houden tot de Arbeidsmarktverkenner.

Na dit traject ben je scherp op je inzetbaarheid en klaar om gericht actie te ondernemen: binnen je eigen organisatie, de arbeidsmarkt te benaderen of opleidingsmogelijkheden verder te onderzoeken.

Mocht je hulp willen bij het implementeren van je acties, dan kan dit met behulp van follow-up coaching. Ik bied je ‘op maat’ coaching en ondersteuning.

Hoe en waar ontmoeten we elkaar

De intake doen we online via Skype of Zoom. Tijdens de drie gesprekken zien we elkaar ‘live’. We ontmoeten elkaar in Het Coachhuis te Harderwijk, Leusden of Almere.

Het resultaat

 • Inzicht en bewustwording

Je hebt je een beeld gevormd bij waar je blij van wordt, je arbeidsmarktwaarde en bent je ook meer bewust wat je hebt te bieden. Je hebt zicht op je te ondernemen acties om te sturen op je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

 • Doel en actie

Je hebt je doelen gesteld, een ontwikkelplan opgemaakt en je eerstvolgende acties staan. Dit heb je in handen, heel concreet. Wellicht zie je mogelijkheden binnen je huidige organisatie en stem je je doelen en acties hier op af.

 • Verkenning arbeidsmarkt

De Arbeidsmarktverkenner geeft je gericht inzicht in je werkmogelijkheden. Je hebt toegang tot een uitgebreide bron aan arbeidsmarktinformatie, waaronder alle actuele vacatures en beroepen van Nederland. Op basis van je eigen persoonlijk profiel kun je matchen. Ook kun je vanuit je huidige functie, of interessante functies, zoeken naar beroepen en vacatures. Je krijgt direct inzicht in passende opleidingsmogelijkheden door een koppeling met de database van Springest.

Reacties van deelnemers

‘Ik ben weer op scherp gezet en had me niet echt gerealiseerd dat robotisering een bedreiging vormt voor mijn werkgelegenheid. Ik voel nu ook meer de noodzaak om vooruit te denken.’

‘De rapportages geven me inzicht en ik kan ermee verder, fijn.’

‘Ik wist het eigenlijk al wel, maar voel nu hernieuwde energie om ook echt aan de slag te gaan.’

Kijk voor meer aanbevelingen hier.

Praktische informatie

Tijdsduur : 1,5 maand
Prijs : € 825,– exclusief BTW (21%) *

Bestelling en betaling doe je via onderstaande button.

*Werkgevers zijn erbij gebaat dat hun mensen niet uitvallen en plezier hebben in hun werk. Mogelijk is er financiële ruimte dit traject te laten financieren door je werkgever. Ben je Rijksambtenaar? Maak dan gebruik van de Regeling Loopbaanadvies. Kun je zonder medeweten van je leidinggevende dit traject doen. 

Toe aan gerichte actie om vooruit te komen?
Eindelijk een stap zetten?

Als je nog twijfelt, plan dan eerst een gratis online inspiratiesessie. Om mij te ervaren en je gesterkt te voelen in het vertrouwen om samen te werken.

Bestelling en betaling doe je via onderstaande button.

Ja, ik spring! en start met loopbaancoaching

Tot gauw!

Reina